Zmieniona skala podatkowa, zwolnienie z PIT dla marynarzy, limit sprzedaży uprawniający do statusu małego podatnika, sankcje za przelew na niewłaściwy rachunek lub bez split paymentu – m.in. na te zmiany muszą zwrócić uwagę podatnicy i księgowi.

ikona lupy />
Tygodnik Gazeta Prawna / Dziennik Gazeta Prawna
Od 1 stycznia 2020 r. stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym wynosi 17 proc. (w 2019 r. było to 17,75 proc., a w 2018 r. – 18 proc.). Wynika to z ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835).
Inna korzyść dla podatników wprowadzona przez tę nowelizację to wyższe niż w latach poprzednich koszty uzyskania przychodów. Miesięczne podstawowe koszty to 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł. Z kolei roczne wynoszą:
  • podstawowe – 3 tys. zł,
  • dla osób dojeżdżających – 3,6 tys. zł,
  • dla wieloetatowców – 4,5 tys. zł,
  • dla dojeżdżających wieloetatowców – 5,4 tys. zł.
Ze zmiany wysokości kosztów skorzystają nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale też np. menedżerowie uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (a z obniżonej stawki wszyscy, którzy stosują skalę podatkową, czyli też przedsiębiorcy).
W 2020 r. nowa jest też kwota zmniejszająca podatek (patrz tabela). Wyniesie 525,12 zł – taką kwotę muszą uwzględnić płatnicy, pobierając w tym roku zaliczki na PIT. W tym kontekście należy pamiętać, że z tego względu zmodyfikowana została treść oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A i PIT-3). Uwzględniają one nową kwotę zmniejszającą podatek. Wzory tych druków zostały określone w rozporządzeniu z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2397).
Przepisy weszły w życie z początkiem roku i w zakresie oświadczeń mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.
Warto zwrócić uwagę, że nie zmieniły się kwoty dochodu wolnego od podatku. Osoby, których roczny dochód nie przekroczy 8 tys. zł, nie zapłacą w ogóle PIT. Ci, u których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, lecz nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą daniny od dochodu wynoszącego ok. 3089 zł (ok. 3089 zł x 17 proc. daje kwotę zmniejszającą podatek 525,12 zł). Z kolei kwota dochodu wolnego od PIT dla osób, których podstawa opodatkowania wyniesie 85 528 zł, ale nie więcej niż 127 tys. zł, będzie się stopniowo zmniejszać. Natomiast zarabiający więcej niż 127 tys. zł w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej.
Tabela. Kwota zmniejszająca podatek w 2020 roku
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
nieprzekraczająca 8000 zł 1360 zł
wyższa od 8000 zł, ale nieprzekraczająca 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
wyższa od 13 000 zł, ale nieprzekraczająca 85 528 zł 525 zł 12 gr
wyższa od 85 528 zł, ale nieprzekraczająca 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
wyższa od 127 000 zł 0 zł