Od 1 stycznia 2020 r. stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym wynosi 17 proc. (w 2019 r. było to 17,75 proc., a w 2018 r. – 18 proc.). Wynika to z ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835).