Kto o zapłacie na rachunek niewidniejący w wykazie podatników VAT powiadomi inny urząd skarbowy niż ten, który jest właściwy dla wystawcy faktury, nie musi się obawiać o koszty uzyskania przychodu.
Ważne, żeby zawiadomienie zostało wysłane w ustawowym terminie trzech dni od zlecenia przelewu. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który płaci kontrahentowi za transakcję o wartości powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż widniejący na białej liście, nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a dodatkowo odpowie solidarnie ze sprzedawcą za VAT nierozliczony z tytułu transakcji. Sposobem na uniknięcie tych konsekwencji jest powiadomienie o zapłacie naczelnika urzędu skarbowego „właściwego dla wystawcy faktury”. Z art. 117ba par. 3 ordynacji podatkowej wynika, że kupujący powinien złożyć zawiadomienie (na druku ZAW-NR) w terminie trzech dni od daty zlecenia przelewu.
Spółka obawiała się, co się stanie, jeżeli mimo największej staranności nieprawidłowo określi właściwość urzędu skarbowego kontrahenta. Spytała, czy mimo to będzie miała prawo zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.
Przywołała art. 170 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podanie wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego organu zachowuje skutki prawne, a organy są zobowiązane z urzędu przestrzegać właściwości rzeczowej i miejscowej. Uważała, że te same zasady należy stosować do zawiadomień o zapłacie na rachunek spoza białej listy.
Dyrektor KIS w pełni się z nią zgodził. Wskazał na wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wynika z nich, że jeśli naczelnik urzędu skarbowego otrzyma zawiadomienie ZAW-NR niezgodnie ze swoją właściwością, to przekaże je organowi właściwemu dla wystawcy faktury. Znajdzie tu więc zastosowanie art. 170 ordynacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.481.2019.2.ANK