Doradcy podatkowi i księgowi apelują do premiera o odroczenie obowiązków podatkowych lub odstąpienie od wymierzania kar za ich niedochowanie. Ma to związek z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i działaniami przeciwdziałającymi jego rozprzestrzenianiu - tłumaczą.

Jak wskazało w swoim apelu do premiera Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, termin zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków dobiega końca 25 marca br. i zbiega się z terminem składania deklaracji VAT. Sześć dni później (końcem marca) podmioty prowadzące księgi rachunkowe, powinny sporządzić swoje sprawozdania finansowe – dodano.

„Nie wszystkie czynności z tym związane można zrobić zdalnie" - tłumaczą księgowi. Dlatego stowarzyszenie zwróciło się z apelem do premiera o przesunięcie terminów związanych z obowiązkami podatkowymi do 30 dni od momentu ponownego otwarcia szkół, przedszkoli i żłobków, oraz o 90 dni na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Jak podkreślił szef Stowarzyszenia Księgowych Jerzy Koniecki „zgoda premiera pozwoli księgowym wywiązać się z powierzonych zadań, a przedsiębiorcom - uniknąć potencjalnych kar za niedotrzymanie obowiązków”.

Według Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w Polsce koronawirusa spowodować mogą znaczne trudności w realizacji części nałożonych przez państwo obowiązków. W szczególności małych i średnich przedsiębiorców - wskazała Rada.

Zaapelowała do premiera o wydłużenie terminów przewidzianych w prawie podatkowym bądź odstąpienie od wymierzania kar za ich niedochowanie.

„Jako samorząd zawodowy doradców podatkowych apelujemy o podjęcie działań legislacyjnych polegających na uchwaleniu w trybie pilnym ustawy (tzw. specustawa) oraz wydaniu innych aktów wykonawczych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez klientów doradców podatkowych ich obowiązków podatkowych w związku z okolicznościami, na które nie mają wpływu” – czytamy w liście KRDP.

Według przedstawicieli organizacji, odpowiednie działanie w zakresie profilaktyki nie powinno ograniczać się jedynie do kwestii zdrowotnych.

„Równie istotnym czynnikiem funkcjonowania społeczeństwa i państwa jest szeroko rozumiana ich aktywność gospodarcza oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania” – napisano.