Nasze biuro rachunkowe otrzymało od klienta informację, że pomyłkowo wykonał przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek kontrahenta (będącego czynnym podatnikiem VAT i widniejącego na białej liście), mimo że to konto nie jest wskazane na białej liście. Przelew dotyczył transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Czy w tym przypadku powinniśmy koszt ten wyłączyć u klienta z kosztów uzyskania przychodów?
TEMAT: Biała lista