Mijają cztery lata, odkąd jeden z sądów spytał Trybunał Konstytucyjny o nieprzedawnianie się zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką. TK milczy, a podatnicy mają kłopot.
Prawdopodobnie gra toczy się o kilka miliardów złotych. Według stanu na 31 grudnia 2015 r. stawką było przedawnienie 1,8 mld zł.
Czekając na wyrok trybunału, organy podatkowe zawieszają postępowania dotyczące zobowiązań zabezpieczonych hipoteką.