Odliczając wydatki pośrednie, trzeba zastosować proporcję, w jakiej przychód ze sprzedaży kwalifikowanych praw IP pozostaje do całkowitego przychodu – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodzi o ulgę IP Box, która została wprowadzona z początkiem 2019 r. Po raz pierwszy można ją rozliczyć w zeznaniu składanym teraz za ubiegły rok. Preferencja polega na zastosowaniu 5-proc. stawki PIT lub CIT do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli np. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, autorskiego prawa do programu komputerowego.
W objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. minister finansów wyjaśnił, że do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP bierze się pod uwagę również koszty pośrednie, czyli takie, których nie można przypisać wprost do danego rodzaju przychodu.