Odliczając wydatki pośrednie, trzeba zastosować proporcję, w jakiej przychód ze sprzedaży kwalifikowanych praw IP pozostaje do całkowitego przychodu – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
ikona lupy />
Michał Rodak doradca podatkowy z Grant Thornton / DGP
Chodzi o ulgę IP Box, która została wprowadzona z początkiem 2019 r. Po raz pierwszy można ją rozliczyć w zeznaniu składanym teraz za ubiegły rok. Preferencja polega na zastosowaniu 5-proc. stawki PIT lub CIT do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli np. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, autorskiego prawa do programu komputerowego.
W objaśnieniach podatkowych z 15 lipca 2019 r. minister finansów wyjaśnił, że do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP bierze się pod uwagę również koszty pośrednie, czyli takie, których nie można przypisać wprost do danego rodzaju przychodu.
Nie wytłumaczył jednak, w jaki sposób je rozliczać. O problemach z tym związanych pisaliśmy w artykule „IP Box. Problem z ustalaniem kosztów pośrednich” (DGP nr 204/2019).
Odpowiedział na nie dyrektor KIS w wydanej w styczniu br. interpretacji indywidualnej. Wystąpił o nią programista, który w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmuje się tworzeniem, projektowaniem oraz implementacją szeroko rozumianego oprogramowania. Przyznał, że część świadczonych przez niego usług nie stanowi prac badawczo-rozwojowych, w związku z czym nie może zastosować ulgi IP Box do całości swoich dochodów.
Chciał się zatem upewnić, w jaki sposób ma odliczać koszty pośrednie. Uważał, że powinien to robić w takiej samej proporcji, według jakiej przychód ze sprzedaży IP pozostaje w przychodzie ogółem.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w celu alokowania kosztów pośrednich do kosztów uzyskania przychodów można w drodze analogii zastosować zasadę wynikającą z art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o PIT.
Zgodnie z pierwszym z tych przepisów, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów przypadających na poszczególne źródła, wówczas ustala się je w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
Zasadę tę – zgodnie z drugim przepisem – stosuje się również, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania (z pewnymi włączeniami). ©℗
OPINIA

Interpretacja wypełnia lukę w przepisach

Michał Rodak doradca podatkowy z Grant Thornton
Interpretacja indywidualna z 31 stycznia br. to prawdopodobnie pierwsza, która odnosi się do tego, jak rozliczyć koszty pośrednie w przypadku zastosowania IP Box. Jest ona tym bardziej istotna, że przepisy nie regulują tego zagadnienia, a minister finansów nie wyjaśnił tego w objaśnieniach podatkowych dotyczących ulgi IP Box.
Z sygnałów docierających od podatników wynika, że na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej przekazywana była informacja, iż kosztów pośrednich w ogóle nie można rozliczyć w ramach ulgi IP Box.
Tym bardziej więc cieszy interpretacja, w której dyrektor KIS potwierdza korzystną dla podatników wykładnię. To ułatwi im rozliczenie ulgi. Skorzystanie z ulgi IP Box w dalszym ciągu wiąże się z wieloma niewiadomymi, dobrze, że chociaż jedna z nich została wyjaśniona.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 stycznia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.32.2019.2.MM