Ulgę IP Box stosuje się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu rocznym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji.
Zajął więc zupełnie inne stanowisko niż 9 stycznia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011. 445.2019.2.AD).
Chodzi o preferencyjne opodatkowanie dochodów m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, także autorskiego prawa do programu komputerowego (czyli tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. IP).