Ulgę IP Box stosuje się dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu rocznym – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji.
Zajął więc zupełnie inne stanowisko niż 9 stycznia 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011. 445.2019.2.AD).
Chodzi o preferencyjne opodatkowanie dochodów m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, także autorskiego prawa do programu komputerowego (czyli tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. IP).
We wspomnianej interpretacji z 9 stycznia 2020 r. dyrektor KIS potwierdził, że 5-proc. stawkę PIT lub CIT można stosować już do zaliczek odprowadzanych w trakcie roku podatkowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Można odprowadzać 5 proc. zaliczki na podatek dochodowy” (DGP nr 8/2020).
Po naszej publikacji jednak interpretacja ta szybko została usunięta z bazy Ministerstwa Finansów.

Nie w trakcie roku

W najnowszej interpretacji – z 30 stycznia 2020 r. – dyrektor KIS prezentuje niekorzystne stanowisko, takie samo, jakie zajął minister finansów w wydanych 15 lipca 2019 r. objaśnieniach podatkowych.
Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który współtworzy nową wersję oprogramowania do katalogowania części samochodowych. Wyjaśnił, że prowadzi prace koncepcyjne oraz wytwarza, rozwija i ulepsza kod oprogramowania. Ma ono zastąpić dotychczasowe aplikacje i usprawnić katalogowanie części do aut. Podatnik poinformował, że autorskie prawa majątkowe do tego programu komputerowego zostaną przeniesione na spółkę.
Chciał się upewnić, czy dochód z tego tytułu za 2019 r. będzie mógł rozliczyć w zeznaniu rocznym z uwzględnieniem stawki 5 proc. oraz czy będzie mógł ją stosować już do zaliczek odprowadzanych w trakcie 2020 r.
Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji, ale dopiero w rocznym rozliczeniu. Nie ma bowiem możliwości korzystania z tej preferencji w trakcie roku podatkowego – wyjaśnił.

Bez zaskoczenia

Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą interpretacją.
– Odprowadzanie zaliczek w trakcie roku podatkowego według 5-proc. stawki, jakkolwiek pożądane przez część podatników, jest niemożliwe w myśl wcześniejszych informacji płynących ze strony fiskusa – mówi Piotr Sekulski, doradca podatkowy w Outsourced.pl. Dodaje, że do czasu wydania korzystnej interpretacji z 9 stycznia 2020 r. organy podatkowe prezentowały jednolite stanowisko – że IP Box, tak jak ulga na badania i rozwój (B+R), powinna być wykazywana dopiero w zeznaniu rocznym. Słowem, podatek nadpłacony w trakcie roku w postaci zaliczek powinien zostać zwrócony przedsiębiorcy stosującemu ulgę IP Box lub zaliczony na poczet jego przyszłych zobowiązań podatkowych.
Takie podejście, jak wskazuje Piotr Sekulski, zostało potwierdzone m.in. w indywidualnych interpretacjach dyrektora KIS z 24 grudnia 2019 r., (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.552.2019.1.RK) oraz z 30 grudnia 2019 r. (sygn. 0115-KDWT.4011.2.2019.1.DP).
– Jest ono również zgodne z obowiązującymi i wiążącymi wytycznymi wskazanymi w objaśnieniach podatkowych – podkreśla ekspert.
Jednocześnie zwraca uwagę na to, że najnowsza interpretacja jest pierwszą, w której dyrektor KIS merytorycznie odnosi się do tej kwestii. Wcześniej tylko potwierdzał bądź nie stanowisko pytającego, nie uzasadniając szerzej swojej odpowiedzi.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 30 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.23.2019.2.PSZ