Pół roku temu w objaśnieniach o uldze IP Box minister finansów wyjaśnił, że ze stawki 5 proc. nie można korzystać w trakcie roku. Co innego wynika jednak z najnowszej interpretacji indywidualnej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził w niej, że podatnik od początku 2020 r. może odprowadzać zaliczki na PIT od dochodu z uwzględnieniem 5-proc. stawki (interpretacja z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0115- -KDIT3.4011.445.2019.2.AD) .
Przypomnijmy, że IP Box to obowiązująca od 2019 r. ulga, która polega na zastosowaniu 5-proc. stawki podatku do dochodu m.in. z patentów, praw ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, także autorskiego prawa do programu komputerowego (czyli tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. IP). IP Box obowiązuje zarówno w PIT, jak i w CIT (art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT i art. 24d ust. 1 ustawy o CIT).
Po ponad sześciu miesiącach stosowania przepisów 15 lipca 2019 r. przedsiębiorcy dowiedzieli się z objaśnień podatkowych, że nie mogą płacić zaliczek z zastosowaniem 5-proc. stawki. „Dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym” – wyjaśnił w nich minister finansów. W związku z tym podatnicy nie mogą skorzystać z tej preferencji w trakcie roku podatkowego przez pomniejszanie zaliczek na podatek. Pisaliśmy o tym w artykule „Miała być duża ulga, a wpadliśmy w wielką pułapkę” (DGP nr 140/2019).
Inną odpowiedź dostał jednak przedsiębiorca, który wystąpił o interpretację podatkową. Programista prowadzący jednoosobową działalność wyjaśnił, że w ramach zawartych umów przenosi na zleceniodawców autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych. Poinformował też, że prowadzi wymaganą ewidencję od sierpnia 2019 r., kiedy dowiedział się o preferencji podatkowej IP Box. Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy w zeznaniu za 2019 r. będzie mógł rozliczyć uzyskany dochód z uwzględnieniem stawki 5 proc., a następnie zastosować ją do zaliczek odprowadzanych od początku 2020 r.
Potwierdził to dyrektor KIS. W uzasadnieniu skupił się jednak tylko na spełnieniu warunków zastosowania ulgi przez podatnika.
Grzegorz Kuś, radca prawny i doradca podatkowy z PwC, przyznaje, że najnowsze stanowisko dyrektora KIS w zakresie zaliczek jest odwróceniem dotychczasowego podejścia tego organu, a także tego, co prezentował minister finansów w objaśnieniach.
– Możliwość stosowania ulgi już do zaliczek pomogłaby wielu innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorcom – przyznaje ekspert.
Jednak wobec niejasnych przepisów zaleca, aby przed zastosowaniem takiego rozwiązania wystąpić o interpretację indywidualną.