Przejęte od żony towary handlowe, których mąż nie zdążył zbyć w roku przekazania, będą kosztem podatkowym w roku, w którym zostaną sprzedane – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał przedsiębiorca, którego żona również ma jednoosobową działalność gospodarczą. Małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. 31 maja 2019 r. żona przekazała mężowi nieodpłatnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, co zostało potwierdzone protokołem z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie było umowy darowizny, bo przekazany majątek należał do małżeńskiej wspólności. Małżonek przejął m.in. towary handlowe. Zamierzał sprzedawać je w kolejnych okresach rozliczeniowych. Przyjął, że będą one kosztem uzyskania przychodu w dniu przekazania (tj. 31 maja 2019 r.).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Stwierdził, że nie dotyczy to kosztu zakupu towarów, które nie zostały w 2019 r. sprzedane i podatnik musiał je ująć w remanencie końcowym.
Wyjaśnił, że podatnicy mają obowiązek sporządzenia spisu z natury, m.in. na koniec każdego roku podatkowego. Towary handlowe objęte remanentem sporządzonym na koniec okresu sprawozdawczego zostają wyłączone z kosztów danego okresu sprawozdawczego, w którym nie uzyskano przychodu z ich sprzedaży.
– Zatem kosztem uzyskania przychodu na koniec 2019 r. będzie wartość towarów handlowych, które zostały przez podatnika sprzedane. Koszty zakupu pozostałych (niesprzedanych) towarów będą mogły stanowić koszty uzyskania w roku, w którym nastąpi ich sprzedaż – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 17 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.456.2019.2.MJ