Nie wystarczą same tylko wyciągi z rachunków bankowych, żeby móc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu – orzekł WSA w Łodzi.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która w trakcie kontroli podatkowej nie przedłożyła żadnych dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie kosztów podatkowych wykazanych w zeznaniu. Nie okazała również ksiąg rachunkowych. Twierdziła, że wszystko spłonęło w pożarze.
Uważała, że wystarczającym dowodem na poniesienie kosztów są wyciągi z rachunków bankowych. Potwierdzały one, że w kontrolowanym okresie wpłacała składki do ZUS oraz płaciła innym podmiotom, m.in. wynajmującemu lokale oraz firmie leasingowej.
Reklama
Problem polegał na tym, że były to tylko wyciągi, nie wskazywały one szczegółowo, czego dotyczyły wpłaty i za jaki okres były dokonywane. Organy podatkowe uznały, że skoro dokumentacja spłonęła, to spółka powinna niezwłocznie po pożarze podjąć działania zmierzające do odtworzenia dokumentacji. Przede wszystkim powinna wystąpić do kontrahentów o duplikaty faktur i kopie zawartych umów, a do pracowników – o kopie umów o pracę i wyciągi z listy płac. Tego nie zrobiła.
W konsekwencji fiskus odmówił jej prawa do kosztów podatkowych. Spółka uważała, że niesłusznie, bo – jak wskazywała - nie da się prowadzić działalności gospodarczej bez jakichkolwiek kosztów. Jest więc oczywiste, że musiała je ponieść, a dowodem na to są wyciągi bankowe – tłumaczyła.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jednak jej skargę. Na potwierdzenie przywołał wyrok NSA z 5 października 2017 r. (sygn. akt II FSK 2457/15) w sprawie podatnika, któremu spłonęło mieszkanie. W innym wyroku – z 18 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 247/13) – NSA dodał, że nie można oczekiwać od organów podatkowych, iż wyręczą w tym podatnika i same zaczną poszukiwania brakującej dokumentacji.
WSA w Łodzi podzielił ten pogląd. Zgodził się więc z fiskusem, że nie wystarczą same wpłaty, muszą być dokumenty źródłowe.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Łodzi z 15 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 525/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia