Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie ustalała plany kontroli po raz pierwszy od drugiego półrocza 2020 r. Po zatwierdzeniu przez radę agencji plany te zostaną opublikowane na stronie internetowej – poinformowało redakcję DGP Ministerstwo Finansów.
Przypomnijmy, że agencja jest organem, który od 1 stycznia 2020 r. przejął nadzór nad większością usług świadczonych przez biegłych rewidentów. O opóźnieniu w rozpoczęciu działalności przez PANA informowaliśmy we wczorajszym artykule „Nadzór widmo. Nie ma prezesa, nie ma planu kontroli” (DGP nr 18/2020). Wskazywaliśmy, że na razie nic nie wskazuje na to, by agencja już działała. Nie ma ona nawet prezesa.
Przed napisaniem artykułu zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów, ale resort stwierdził, że nie jest właściwy, by odpowiadać na pytania dotyczące kontroli oraz zadań realizowanych przez PANA.
Reklama
Po oddaniu przez nas artykułu do druku ministerstwo odniosło się jednak do naszych pytań. Poinformowało, że PANA będzie ustalała plany kontroli po raz pierwszy od drugiego półrocza 2020 r. Na razie, w pierwszym półroczu 2020 r., realizuje plan kontroli ustalony przez Komisję Nadzoru Audytowego (dotychczasowy organ nadzoru publicznego, który funkcjonował). Kontrole dotyczą ustawowych badań innych podmiotów niż jednostki zainteresowania publicznego, a także innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych.
PANA kontynuuje też przyjęty przez KNA plan nierozpoczętych wcześniej kontroli 2019/2020 w firmach audytorskich w zakresie ustawowych badań jednostek zainteresowania publicznego – wyjaśnił resort. Dodał, że plany te nie były i nie są objęte obowiązkiem publikacji.
Ile takich kontroli jest obecnie przeprowadzanych? Na to pytanie MF nie odpowiada. Z naszych rozmów z biegłymi rewidentami wynika, że nie znają oni żadnej firmy audytorskiej, w której prowadzona byłaby w tej chwili kontrola PANA.
– W naszym środowisku szybko rozniosłaby się informacja, że nowa agencja zaczęła już kontrole – mówi jeden z audytorów, prosząc o anonimowość.
Resort nie informuje też, ilu kontrolerów zostało już zatrudnionych. Wyjaśnia tylko, że obecnie PANA prowadzi rekrutację na stanowiska kontrolerów.