Wiceprezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i zarazem pełniącą obowiązki prezesa została Justyna Adamczyk.
Wcześniej przez pół roku była ona dyrektorem departamentu rachunkowości i rewizji finansowej w Ministerstwie Finansów i pełnomocnikiem do spraw organizacji PANA.
Polska Agencja Nadzoru Audytowego została powołana 1 stycznia br. jako nowy organ nadzoru publicznego m.in. nad wykonywanymi przez biegłych rewidentów usługami. Przejęła prowadzenie kontroli od dotychczasowych organów: Komisji Nadzoru Audytowego (która funkcjonowała przy ministrze finansów) i Krajowej Komisji Nadzoru, która działała w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).
PANA miała ruszyć pełną parą z początkiem roku, ale tak się nie stało. Pisaliśmy o tym w artykule „Nadzór widmo. Nie ma prezesa, nie ma planu kontroli” (DGP nr 18/2020).
Wprawdzie nadal nie udało się znaleźć osoby, która objęłaby stanowisko prezesa, ale jego obowiązki pełni wiceprezes.
Odbyło się też pierwsze posiedzenie rady PANA. Zaakceptowano na nim politykę i procedury przeprowadzenia kontroli.
Rada zaakceptowała także uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (organu PIBR) z 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.