Przełom nowego roku oznacza już tradycyjnie zmiany w systemie podatkowym i wymaga od podatników wytężonej pracy w przygotowaniu się do nowych regulacji i wymogów oraz, co najważniejsze, nauczenia się stosowania nowych przepisów w praktyce. Liczba zmian dokonanych z 1 stycznia 2020 r. w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2473; dalej: ustawa o CIT) w porównaniu do 2019 r. jest znacznie mniejsza. Nie są to też na pewno zmiany równie rewolucyjne, jednak niektóre z nich są w praktyce bardzo istotne jako element szerszych zmian systemowych.
Wśród ważnych zmian, które wpisują się w trend regulacji obejmujących także podatek od towarów i usług, można wymienić choćby nowe wymogi związane z dokonywaniem przez przedsiębiorców płatności zobowiązań przez rachunek bankowy na rachunek wierzyciela z tzw. białej listy.
Zwrócić należy także szczególną uwagę na powracającą do ustawy po kilku latach w nowej odsłonie ulgę na złe długi. Jest to element bardzo istotnych zmian wprowadzonych od 2020 r. w regulacjach dotyczących płatności w transakcjach handlowych w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Przepisy te są korzystne dla wierzycieli, bo dają im prawo do skorygowania przychodów należnych w przypadku opóźnień w płatnościach, a jednocześnie motywują dłużników do dokonywania płatności pod rygorem utraty prawa do rozpoznania kosztów podatkowych. Przepisy te dotyczą transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Warto zwrócić uwagę na te rozwiązania, ponieważ mechanizm stosowania nowych przepisów może być w niektórych przypadkach źródłem wątpliwości.