Podatnicy CIT, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą przekazywać fiskusowi roczne raporty za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe lub prze interfejs – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Dotyczy to zmian, które obowiązują od 1 stycznia br. Zgodnie z nimi podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. fundacje i stowarzyszenia) muszą przesłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przygotowane już w strukturze logicznej (tj. w formacie XML).
Dotychczas fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej nie miały takiego obowiązku. Musiały wprawdzie tworzyć sprawozdania elektronicznie, ale niekoniecznie w strukturze logicznej (tj. w XML). Mogły je sporządzić np. w formacie PDF. Przekazywały je do urzędu skarbowego (np. na pendrivie), a nie do szefa KAS.
Reklama
Teraz, w celu przygotowania sprawozdań w XML, fundacje i stowarzyszenia mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe udostępnionej przez Ministerstwo Finansów i za jej pośrednictwem przesłać raport szefowi KAS.
Jest też inny sposób złożenia dokumentów fiskusowi – interfejs programistyczny (patrz podatki.gov.pl).
Uwaga, nie zmieniły się zasady przesyłania sprawozdań przez podatników CIT wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Nadal składają oni roczne raporty wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego i co do zasady utworzone w XML (wyjątek dotyczy raportów sporządzanych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości).