Prezes zarządu spółki kapitałowej korzysta ze zwolnienia z PIT dla podatników poniżej 26. roku życia, jeśli zawiera z nią umowę zlecenia dotyczącą przedmiotu jej działalności.
Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadał prezes zarządu, a zarazem wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjaśnił, że nie ukończył jeszcze 26 lat, nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej, a funkcję prezesa zarządu sprawuje nieodpłatnie. Zamierza natomiast zawrzeć ze spółką umowę zlecenia. Wskazał, że nie chodzi tu o kontrakt menedżerski czy umowę o zarządzaniu przedsiębiorstwem, lecz umowę dotyczącą świadczenia usług związanych z działalnością spółki, tj. tworzeniem oprogramowania.
Spytał, czy może korzystać ze zwolnienia z PIT dla młodych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS to potwierdził. – Jeśli umowa zlecenia nie będzie miała charakteru umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub podobnego, nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej podatnika, natomiast będzie dotyczyć usług związanych z działalnością spółki, to podatnik może korzystać ze zwolnienia dla młodych – stwierdził organ.
Przypomniał, że ulga ma zastosowanie jedynie do przychodów z określonych źródeł, tj.:
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS zakwalifikował przychody podatnika właśnie do tej ostatniej kategorii.
Przypomnijmy, że umowa zlecenie wymieniona w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT należy do kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do tego samego źródła przychodów zalicza się kontrakty menedżerskie i umowy o zarządzenie przedsiębiorstwem, co wynika z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Tego rodzaju umowy nie są jednak objęte zwolnieniem z PIT dla młodych (nie wymienia ich art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).
– Wnioski z interpretacji mogą z jednej strony zaskoczyć – jak to możliwe, że prezes zarządu i jednocześnie wspólnik spółki nie płaci podatków? Z drugiej strony, nie powinny jednak dziwić – komentuje Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.
Wskazuje, że skoro zwolnienie dotyczy wszystkich podatników poniżej 26. roku życia, to mogą z niego skorzystać także prezesi (i wspólnicy spółek), którzy nie przekroczyli tego wieku i osiągają dochody ze źródeł, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Podatnik, którego dotyczyła interpretacja, spełnił oba te warunki.
– Fakt, że jest on prezesem zarządu i wspólnikiem spółki, nie dyskwalifikuje go i nie wyklucza ze zwolnienia – mówi Michał Rodak.
Przypomina, że założeniem samego ustawodawcy było, aby zwolnienie dla młodych przyczyniało się m.in. do łatwiejszego startu i wzrostu aktywności zawodowej osób młodych. Ustawodawca nie wyłączył natomiast ze zwolnienia młodych osób, które są już aktywne zawodowo.
– Przyjęcie przeciwnego podejścia prowadziłoby do dyskryminowania tych, którzy wykazywali inicjatywę i byli aktywni zawodowo przed wprowadzeniem zwolnienia dla młodych – podsumowuje ekspert.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.451.2019.4.LZ