Nie trzeba wpłacać podatku w ciągu 5 dni, jeżeli sprowadzone z zagranicy oleje i preparaty smarowe nie będą wykorzystane do celów napędowych ani oferowane do sprzedaży. To samo dotyczy dodatków do paliw silnikowych.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.
Chodziło o obowiązującą od września 2019 r. nowelizację ustawy o VAT i prawa energetycznego, czyli tzw. pakiet paliwowy 2.0. (Dz.U. z 2019 r., poz.1520). Zgodnie z nią przedsiębiorcy, którzy sprowadzają z zagranicy m.in. gaz LPG, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa, benzyny lotnicze, muszą wpłacać VAT w ciągu 5 dni i to niezależnie od przeznaczenia towaru, tj. czy posłuży on do celów napędowych, czy innych.
To samo dotyczy paliw silnikowych z załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (np. preparatów smarowych, olejów z preparatów bitumicznych), ale tylko jeśli zostaną one przeznaczone do celów napędowych bądź oferowane do użycia lub sprzedaży.
Reklama
Spółka, która planowała sprowadzanie z zagranicy preparatów smarowych i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, nie zamierzała wykorzystywać ich do celów napędowych ani oferować kontrahentom do sprzedaży.
Tak samo było w drugim przypadku, dotyczącym dodatków do paliw silnikowych, które samodzielnie nie mogą być wykorzystane do napędu ani oferowane do sprzedaży jako paliwo.
Dyrektor KIS potwierdził w obu sytuacjach, że nie będzie spełniona definicja paliwa silnikowego.
Interpretacje dyrektora KIS: z 17 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.407.2019.3.MK) i z 20 grudnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.580.2019.1.PG)