Skarbówka nie wypełni przedsiębiorcom zeznań za miniony rok i kolejne lata, ale zamierza im pomóc w obsłudze spraw podatkowych w ramach nowej usługi e-Urząd Skarbowy.
Fiskus zgodzi się też na wydłużenie czasu na zawiadomienie urzędu skarbowego w związku z zapłatą na rachunek niewidniejący na tzw. białej liście VAT do 7 dni (z dzisiejszych 3 dni), bo chce też szybko dostawać informacje o niezarejestrowanych kontach.
Będzie też można dokonywać nowych wpłat na mikrorachunek.
O tym wszystkim poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami.Rozliczenie przedsiębiorców

Wbrew pierwotnym założeniom Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie sporządzać rocznych PIT za 2019 r. osobom prowadzącym działalność gospodarczą – informowaliśmy już o tym w grudniu („Usługa Twój e-PIT jeszcze nie dla przedsiębiorców”, DGP nr 250/2019). W ubiegły czwartek Sejm przyjął stosowną nowelizację w tym zakresie. Teraz rozpatrzy ją Senat.
Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił jednak na konferencji, że skarbówka nie wycofuje się z pomocy dla przedsiębiorców przy rocznym rozliczeniu podatku.
Na razie – jak wyjaśnił wiceminister Sarnowski – MF analizuje, jakie dane przedsiębiorców posiada administracja skarbowa i jakie informacje może przenieść do rocznych rozliczeń.
– Planujemy, że przedsiębiorcy otrzymają tę pomoc w ramach projektu e-Urząd Skarbowy – powiedział wiceminister.

Twój e-Urząd

Koncepcja jest taka, aby każdy podatnik miał swoje konto. Po zalogowaniu miałby dostęp do informacji podatkowych i mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące jego zobowiązań wobec fiskusa.
W jednym miejscu będzie też miał komplet informacji, które urząd skarbowy o nim zebrał, w tym o dokumentach złożonych przez samego podatnika (np. wszystkich JPK_VAT) i wysłanych do niego przez urząd skarbowy, o saldzie rozliczeń i statusie poszczególnych spraw.
Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, poinformował, że w e-Urzędzie Skarbowym możliwy będzie także dostęp do białej listy wraz z historią wszystkich zapytań zrealizowanych przez podatnika. Ten będzie więc mógł w prosty sposób udowodnić, że faktycznie sprawdził rachunek kontrahenta w wykazie.

Zgłoszenie o zapłacie

Projekt e-Urząd Skarbowy ma być zrealizowany w ciągu trzech lat, przy czym poszczególne jego elementy będą wdrażane stopniowo. Pierwszy już został udostępniony – od 1 stycznia 2020 r. Chodzi o możliwość elektronicznego przesyłania urzędowi skarbowemu zawiadomień o wpłacie na rachunek niezarejestrowany na białej liście, czyli w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Jak zapewnił Przemysław Koch, dzięki tej usłudze podatnik uniknie problemu z identyfikacją urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.
– Wystarczy wpisać NIP sprzedawcy, a system sam podpowiada, jaki urząd jest w tym przypadku właściwy – wyjaśnił pełnomocnik ministra.
Przedstawiciele resortu potwierdzili też, że resort pracuje nad wydłużeniem terminu składania tych zawiadomień z 3 do 7 dni (pisaliśmy o tym w artykule „Łatwiej będzie zgłosić zapłatę na niezarejestrowane konto”, DGP nr 125/2019). MF nie zgadza się natomiast na wydłużenie tego terminu jeszcze bardziej, o co postulują przedsiębiorcy.
Jak wyjaśnił Tomasz Słaboszowski, zastępca szefa KAS, skarbówka chce jak najszybciej otrzymywać dane o rachunkach niezgłoszonych na białą listę. Wyjaśnił, że na razie informacje te posłużą analizie. Nie oznacza to, że wszystkie firmy, których rachunek nie znalazł się w wykazie, będą kontrolowane.

Mikrorachunek podatnika

Przedstawiciele resortu zapowiedzieli też zmiany dotyczące indywidualnego mikrorachunku podatnika (na który obecnie należy wpłacać: PIT, CIT i VAT). Stopniowo trzeba będzie na niego wpłacać kolejne zobowiązania podatkowe. Najpierw wpłaty będą rozszerzone o VAT z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (rozliczany na formularzu VAT-14). Następnie na mikrorachunek trzeba będzie wpłacać akcyzę i cło.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów wyjaśnił też, że wbrew niektórym opiniom na mikrorachunek nie należy wpłacać mandatów. Te należy uiszczać na podane na nich konto. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że podatnik się pomylił i wpłacił mandat na mikrorachunek, to urząd skarbowy przeksięguje wpłatę, choć trochę to potrwa.

Przyjazność dla podatnika

Minister finansów Tadeusz Kościński chce natomiast, aby podatnicy (minister użył tu sformułowania „klienci skarbówki”) ocenili pracę urzędników i kontrolerów. Dlatego planuje przeprowadzenie ankiety wśród podatników.
Minister zapewnił też, że działania fiskusa będą transparentne. Odwołał się do nagłośnionego przez media (w tym również redakcję DGP) pisma do dyrektorów wszystkich izb administracji skarbowej. MF prosił w nim o wyjaśnienie przyczyn spadku wpływów z VAT na koniec listopada 2019 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym („VAT rośnie, ale fiskus pyta, dlaczego tak słabo”, DGP nr 245/2019).
Tadeusz Kościński wyjaśnił, że chciałby, aby tego rodzaju pisma były jawne.

Inne planowane zmiany

Przedstawiciele MF potwierdzili też, że resort pracuje nad zmianami zapowiadanymi już przez premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi m.in. o zmianę limitu przychodów uprawniających do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie wynosi on 250 tys. euro. Od 2021 r. ma być podwyższony do 1 mln euro, a następnie do 2 mln euro.
Zmiany mają dotyczyć również limitów przychodów dla celów stosowania stawki 9 proc. CIT. Obecnie, aby skorzystać z obniżonej stawki podatku, trzeba spełnić dwa warunki dotyczące limitu przychodów:
■ 2 mln euro dla przychodów z poprzedniego roku (co decyduje o statusie małego podatnika),
■ 1,2 mln euro dla przychodów bieżących, czyli w roku, w którym podatnik korzysta z 9-proc. stawki CIT.
Prace MF zmierzają do tego, aby oba limity wynosiły 2 mln euro.

Co priorytetem

Ministerstwo potwierdziło też, że nie rezygnuje z koncepcji trzech ustaw podatku dochodowego (dla przedsiębiorców, pracowników i zysków kapitałowych). Priorytetem są jednak zmiany w podatkach dochodowych zapowiedziane w exposé premiera.
Nie zamierza też zaniechać wdrożenia nowej ordynacji. Nie jest to jednak priorytet i mimo że projekt w tym zakresie trafił już do Sejmu (poprzedniej kadencji), to po wyborach musi go ponownie rozpatrzyć rząd.
Wypełnione PIT-28 i PIT-36
W ramach usługi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa w 2020 r. wypełni PIT-28 i PIT-36 tym podatnikom, którzy nie rozliczają dochodów z działalności gospodarczej. Wypełni te druki natomiast np. podatnikom uzyskującym dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali (PIT-36), jak również opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
Uwaga! W zakresie wypełnionych przez skarbówkę PIT-28 i PIT-36 przepisy nie zakładają automatycznej akceptacji rozliczeń z upływem terminu złożenia zeznania (wypełnione zeznania trzeba zaakceptować). Takie rozwiązanie dotyczy tylko PIT-37 i PIT-38.