W najbliższych tygodniach, w pierwszym kwartale br. zostanie przedstawiony harmonogram wprowadzania usług w ramach projektu e-Urzędu Skarbowego - zapowiedział w czwartek w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W czwartek na posiedzeniu plenarnym Senatu omawiano przygotowaną przez rząd nowelizację ustaw podatkowych, która m.in. odsuwa bezterminowo udostępnienie usługi Twój e-PIT, czyli wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą usługa ta miałaby wejść w życie w lutym br.

MF tłumaczyło, że zmianę koniecznością dostosowania do wprowadzonych w trakcie 2019 r. ulg, m.in. dla młodych i nowej skali podatkowej. Resort zapowiedział, że Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zostanie wprowadzony w ramach budowy e-Urzędu Skarbowego.

Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych Kazimierz Kleina (KO) powiedział podczas czwartkowej debaty, że komisja zaproponowała poprawkę noweli.

"Nasza komisja nie neguje tego, że można zaproponować lepsze rozwiązanie, które będzie jeszcze bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Ale uznaliśmy - większość komisji - że może nie warto się wycofywać z tego rozwiązania, które jest do tej pory" - mówił senator. Zaznaczył, że komisja rozumie, iż tego rozwiązania nie można wprowadzić w tym roku, ale uznała, że można je zawiesić i przesunąć termin jego wejścia w życie na 1 stycznia br.

"Wydaje się, że to rozwiązanie bardzo łagodne (propozycja komisji - PAP), przyjazne dla obywateli, bo oni wiedzą, że jest perspektywa dobrego rozwiązania, tylko przesunięta o rok" - tłumaczył Kleina. "Jeżeli do tego czasu resortowi finansów uda się przygotować rozwiązanie lepsze, to nic się nie stanie, żeby przy okazji uchwalania tamtej, tej nowej ustawy, uchylić tę, która dzisiaj miałaby dalej obowiązywać" - tłumaczył.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że rząd negatywnie ocenia poprawkę komisji. "Rząd deklaruje, że uruchomi usługę w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów" - powiedział. Podkreślił, że propozycja rządu dotyczy jedynie rezygnacji z ustawowego zobowiązania administracji podatkowej do wprowadzenia tej usługi we wskazanym wcześniej terminie, a udostępnianie podatnikom nowych e-usług nie wymaga umocowania ustawowego.

Wyjaśnił, że e-Urząd Skarbowy obejmie dużo więcej podatników niż Twój e-PIT. "Prace nad nim już się rozpoczęły, udostępnianie kolejnych usług zacznie się w połowie tego roku, a zostanie zakończone w roku 2022" - poinformował. Dodał, że harmonogram wdrażania kolejnych zmian zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach, w perspektywie pierwszego kwartału br.

Głosowanie poprawek i ustawy ma zostać przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu, które zaplanowano na piątek.

We wtorek senacka komisja budżetu i finansów publicznych zaproponowała poprawkę do uchwalonej przez Sejm nowelizacji. Poprawka ta daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą usługi Twój e-PIT.

Przegłosowana przez Sejm nowela zakłada odsunięcie w czasie udostępnienia tej usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą, co spowoduje, że nie skorzystają one ze wstępnie wypełnionych przez fiskusa deklaracji w lutym br., jak wcześniej planowano. Chodzi o podatników rozliczających swoją działalność za pomocą deklaracji PIT-36 (działalność gospodarcza według skali), PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), a także PIT-36S, PIT-36LS i PIT 28S (rozliczenia przedsiębiorstw w spadku). Ustawa ma wejść w życie 15 lutego br.

Wprowadzenie usługi Twój e-PIT zostało rozłożone na dwa etapy. Na początku 2019 r. udostępniono ją osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, składającym zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatnikom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji), składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Drugi etap realizacji usługi zaplanowano na 15 lutego 2020 r. Przyjęto, że wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe będzie udostępnione osobom prowadzącym działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej.

Zgodnie z nowelą od lutego 2020 r. w udostępnionych podatnikom deklaracjach wskazywana będzie kwota ulgi na dzieci. Usługa obejmie też zeznania PIT-28 i PIT-36, składane przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na Twój e-PIT będą musieli poczekać.