Resort planuje dalsze uszczelnianie i upraszczanie. Wzrosną też kary za przestępstwa akcyzowe. Przykładowo za nielegalne zbycie banderoli osobie nieuprawnionej będzie grozić nawet pięć lat więzienia.
Ministerstwo Finansów chce zrobić w 2020 r. większy użytek z otrzymywanych jednolitych plików kontrolnych. Liczy na to, że skarbówka będzie jeszcze lepiej typowała podatników do kontroli. Zamierza też uszczelniać przepisy oraz udostępniać więcej e-usług.
Wynika tak z udostępnionego na stronie internetowej MF planu działalności na 2020 r.
W innym wykazie – prac legislacyjnych rządu zapisano, że zmiany uszczelniające mają dotyczyć m.in. ustawy o podatku akcyzowym. Prace w tym zakresie rozpoczęły się jeszcze przed wyborami, ale projekt nie został uchwalony. Zgodnie z obecnym planem Rada Ministrów ma rozpatrzyć planowane zmiany w II kw. 2020 r.
Chodzi m.in. o opodatkowanie zmian konstrukcyjnych, które pozwalają zmienić samochód ciężarowy w osobowy. Natomiast podatnik, który będzie chciał zarejestrować samochód ciężarowy lub specjalny o masie do 3,5 tony, będzie musiał uzyskać dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.
Ministerstwo zakłada także wzrost liczby kontroli celno-skarbowych z wykorzystaniem JPK na żądanie. Pliki mają być użyteczne w dwóch trzecich kontroli, w trakcie których organ może żądać pliku. MF chciałoby też efektywniej wykorzystywać dane z JPK_VAT. Zakłada centralną identyfikację niezgodności w rozliczeniach VAT.
Liczy też, że poprawi się typowanie podatników do kontroli. Cel jest taki, aby udział kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości przekraczał 90 proc. Same kontrole mają być ukierunkowane na obszary zwiększonego ryzyka nieprawidłowości.
Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów planuje podatkowe ułatwienia. Niewykluczone, że chodzi o zmiany zapowiedziane już przez premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił on m.in. o podniesieniu z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu uprawniającego do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zapowiedział też wprowadzenie estońskiego CIT (czyli przesunięcie zapłaty podatku na moment wyciągnięcia zysku z firm).
Resort planuje też rozwój e-usług. Przykładowo w ramach usługi „Twój e-PIT” będą wypełniane formularze PIT-36 i PIT-28, ale nie przedsiębiorcom (patrz str. B1).