W PIT-11 za 2019 r. pracodawca uwzględni obowiązujące od sierpnia zwolnienie z PIT dla młodych. We wszystkich wzorach informacji i deklaracji nie będzie zaś trzeba podawać numeru REGON.
Nowy formularz umożliwi wykazanie w informacji PIT-11 preferencji dla osób do 26. roku życia lat, która została wprowadzona nowelizacją z 4 lipca br. (Dz.U. poz. 2237). W tym roku (od sierpnia do grudnia) zwolniony jest przychód do 35 636,67 zł, a od 2020 r. będzie to kwota 85 528 zł. Wykazanie tych danych jest niezbędne, aby młody podatnik, szczególnie, gdy jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, mógł sprawdzić, czy nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy płatnik bowiem stosuje go tylko w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. W efekcie podatnik zatrudniony w kilku miejscach może w trakcie roku wykorzystać zwolnienie wielokrotnie, ale potem przy rozliczeniu rocznym musi to skorygować.

PIT-11