Senacka komisja budżetu i finansów publicznych odrzuciła wczoraj poprawkę, która kolejny raz przesuwała obowiązek stosowania elektronicznych dokumentów dostawy w akcyzie.
Brak regulacji wprowadzających takie odroczenie może oznaczać, że od 1 stycznia 2020 r. zdrożeje wiele wyrobów akcyzowych, które dziś są zwolnione z tego podatku ze względu na przeznaczenie. Chodzi o: paliwo lotnicze, żeglugowe, ale także gaz LPG używany do celów opałowych, alkohol etylowy wykorzystywany przez apteki czy przemysł spożywczy, wyroby dla przemysłu chemicznego (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i komponenty do ich produkcji).
Wczoraj senacka komisja budżetu i finansów publicznych nie zgodziła się, aby odroczenie obowiązku stosowania elektronicznych dokumentów dostawy (e-DD) wprowadzić do ustawy podwyższającej akcyzę na papierosy i alkohol (Sejm uchwalił ją 21 listopada br.). Senat nie może bowiem zgłaszać poprawek, które wykraczają poza ustawę, którą przyjął Sejm.