Poprawka, która pojawiła się na senackiej komisji, wzbudziła wiele kontrowersji. Jej wprowadzenie spowodowałoby wzrost ceny paliwa lotniczego – wskazywali przeciwnicy zmiany.
Chodzi o wczorajsze posiedzenie komisji budżetu i finansów publicznych, na którym debatowano nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o to, że danina na papierosy, cygara, cygaretki, wino, piwo i wódkę ma wzrosnąć o 10 proc. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2020 r.
Na komisji pojawiła się też inna poprawka, jednak jej treść nie jest znana. Jej przeciwnicy wskazywali, że zmiana spowoduje 40-proc. wzrost cen paliwa lotniczego. Podnosili ponadto, że nie może być zgłoszona, ponieważ wykracza poza projekt, który przyjął Sejm.
Senatorowie nie głosowali jednak nad zmianami – przewodniczący przerwał posiedzenie. Wszystkie zgłoszone poprawki mają teraz być skonsultowane z Ministerstwem Finansów. Również te, które dotyczą pozostałych zmian. Na posiedzeniu odbyła się długa dyskusja na ich temat.
Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło swoje wątpliwości dotyczące vacatio legis. Jego zdaniem wejście w życie zmian 1 stycznia 2020 r. rodzi niebezpieczeństwo naruszenia konstytucyjnych standardów. Z konstytucyjnej zasady ochronny zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynika też zasada dostatecznie długiego okresu pomiędzy ogłoszeniem a wejściem w życie ustawy. Na posiedzeniu padały też zarzuty, że branże zostały zaskoczone tak dużą podwyżką – pierwotnie bowiem planowano 3-proc. wzrost. Przedstawiciele branż wyrazili swoją wątpliwość co do planowanych wpływów budżetowych. Resort finansów oszacował, że na zmianie budżet zyska ok. 1,7 mld zł. Producenci podnosili, że nowe przepisy spowodują wzrost szarej strefy, a jeżeli konsumenci będą wybierać legalne produkty, postawią na te tańsze.
Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Rolnej wskazał z kolei, że stracą na tym również rolnicy produkujący tytoń do palenia. Już teraz narzekają oni na niskie ceny skupu. Wzrost akcyzy może spowodować kolejne obniżki tych cen.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawa o podatku akcyzowym (druk senacki nr 14) – prace w Senacie