Pensja dyrektora niepublicznej szkoły, który jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej tę placówkę, nie jest zwolniona z PIT, nawet gdy jest finansowana z dotacji oświatowej – orzekł NSA.
Wyrok dotyczył wspólnika spółki jawnej, która prowadzi szkołę niepubliczną. Spółka miała dostawać na ten cel dotację oświatową z budżetu powiatu. Planowano, że z dotacji tej będzie finansowane wynagrodzenie jednego ze wspólników, który ma zostać dyrektorem szkoły.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy dotacja przeznaczona na to wynagrodzenie będzie zwolniona z podatku dochodowego (proporcjonalnie do udziału tego wspólnika w zyskach spółki).