Punkty gastronomiczne muszą być wyposażone w kasy online najpóźniej do 1 lipca 2020 r. Jeśli zakup kolejnego urządzenia (np. do nowego punktu) jest dobrowolny i niezwiązany z wymianą, to nie podlega uldze – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Od maja br. obowiązuje nowelizacja przepisów o kasach fiskalnych (ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz Prawa o miarach, Dz.U. poz. 675). Zakłada ona stopniową wymianę urządzeń rejestrujących na kasy online, tj. umożliwiające połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.
Podatnicy mają jednak wątpliwości, jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku. Przykładem są interpretacje indywidualne z 13 listopada br. dotyczące przedsiębiorców.

Ewidencja na starej kasie tylko do końca czerwca

Jedno z pytań zadał podatnik z branży gastronomicznej, w której obowiązek stosowania kas nowego typu wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r. Używa on w swoich barach od 2016 r. pięciu kas z elektronicznym zapisem kopii. W czerwcu br. planował otworzyć nowy punkt i kupić do niego kasę online.
Spytał dyrektora KIS, od kiedy powinien liczyć półroczny termin na wymianę pozostałych pięciu kas i w jakim miesiącu skorzysta z ulgi na wszystkie urządzenia, w tym na kasę online kupioną w czerwcu. Sam uważał, że 6-miesięczny okres na wymianę kas należy liczyć od 1 lipca 2020 r. i od tego miesiąca będzie mu przysługiwać również ulga.
Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że do 1 lipca 2020 r. przedsiębiorca będzie musiał wymienić dotychczas stosowane 5 kas, a nie – jak sądził podatnik – dopiero od tego momentu trzeba będzie liczyć 6-miesięczny termin na spełnienie tego wymogu.
Z ulgi nie skorzysta podatnik, który kupuje kasę online dobrowolnie
Odnosząc się do kwestii ulgi związanej z wymianą kas, organ wskazał, że przysługuje ona, gdy spełnione są dwa warunki: obowiązek takiej wymiany wynika z przepisów, a ewidencja sprzedaży na kasie online rozpocznie się najpóźniej w terminie wskazanym dla danej grupy podatników. Słowem, ulga jest należna tylko na te kasy, które podlegają obowiązkowej wymianie.
To oznacza, że z ulgi nie będzie mógł skorzystać podatnik, który kupuje kasę online dobrowolnie, w związku z otworzeniem nowego punktu sprzedaży. Zakup ten nie ma bowiem związku z obowiązkową wymianą kasy rejestrującej na urządzenie online – wyjaśnił dyrektor KIS.

Sklep z barem też wymienia

Inny dylemat miała spółka, która prowadzi sieć sklepów z pieczywem i artykułami cukierniczymi. W niektórych z tych punktów znajduje się część kawiarniana, gdzie dodatkowo można kupić i spożyć na miejscu kawę i lody, a w jednym jest nawet bar serwujący burgery. W konsekwencji spółka prowadzi: sklepy bez części kawiarnianej; sklepy z kawiarnią oraz sklep z barem. Obecnie w każdym z nich obrót jest ewidencjonowany w kasach z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Spółka spytała dyrektora KIS, jak ma wymienić te urządzenia na działające online.
W odpowiedzi dyrektor KIS wyjaśnił, że spółka będzie zobowiązana do wymiany dotychczas używanych kas na urządzenia online w tych punktach sprzedaży, w których oprócz sprzedaży pieczywa i artykułów cukierniczych są świadczone usługi wyżywienia, tj. w sklepach z częścią kawiarnianą oraz w sklepie z barem. Organ potwierdził zarazem, że w związku z taką wymianą spółka może skorzystać z ulgi na zakup kas.
Odniósł się też do wątpliwości odnośnie do punktów bez części kawiarnianej (barowej). Spółka spytała bowiem, do kiedy może zainstalować tam i używać kas z elektronicznym zapisem paragonów. Dyrektor KIS odpowiedział, że w okresie obowiązywania potwierdzenia prezesa Głównego Urzędu Miar, czyli do 31 grudnia 2022 r. ©℗
Harmonogram wprowadzania kas online
Obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online:
■od 1.01.2020 r. – branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,
■od 1.07.2020 r. – branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla,
■od 1.01.2021 r. – branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu).
Poza ww.branżami stosowanie kas starego typu będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej (w przypadku kas z papierowym zapisem kopii).
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 13 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.602.2019.1.AW oraz 0115-KDIT1-1.4012.611.2019.1.AJ