Od początku 2020 r. kasy online będą musieli stosować m.in. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Nie decyduje jednak wpis w CEIDG, ale faktycznie wykonywana działalność – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miało dwóch przedsiębiorców, którzy wystąpili o interpretacje. Działalność pierwszego jest sklasyfikowana pod kodem PKD 45.40.Z (sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich). Podatnik tłumaczył, że w rzeczywistości tylko sprzedaje używane motocykle bądź ich części. Jeżeli są uszkodzone, najpierw je naprawia. Natomiast nie naprawia pojazdów będących własnością klienta.
Dyrektor KIS potwierdził, że skoro podatnik nie świadczy usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, to nie będzie musiał stosować kasy online od 1 stycznia 2019 r.
Reklama
Taką samą odpowiedź uzyskał inny przedsiębiorca, którego działalność jest sklasyfikowana pod kodem 45.20.1 (konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli). Tłumaczył, że w rzeczywistości prowadzi tylko bezdotykową myjnię samochodową, a kasę fiskalną stosuje, bo jego obrót na rzecz klientów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) przekroczył 20 tys. zł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 listopada 2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.583.2019.2.MN i 0112-KDIL2-2.4012.529.2019.1.EW