Wpłaty na rzecz miasta w związku z budową drogi pod inwestycję nie można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeśli inwestycję realizuje inny podmiot – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła mężczyzny będącego wspólnikiem w kilku spółkach deweloperskich (osobowych). Kupił on działkę pod budowę osiedla mieszkaniowego, a inwestycję miała zrealizować jedna z nich. Pojawił się jednak problem z dojazdem do osiedla. Konieczne było wybudowanie drogi i zjazdów z obecnej, już istniejącej.
Miasto, na terenie którego miało powstać nowe osiedle, nie miało wystarczających środków na inwestycje drogowe. Mężczyzna podpisał więc z nim umowę. Zobowiązał się wpłacić określoną kwotę na budowę drogi, a miasto – zrealizować inwestycję. Na stronie internetowej dzielnicy miała się znaleźć informacja, że wybudowanie drogi jest współfinansowane przez podatnika.
Gdy miasto wywiązało się z umowy, mężczyzna wniósł działkę wraz z projektami i pozwoleniami do spółki osobowej (jako wkład niepieniężny). Ta z kolei sprzedała następnie nieruchomość podmiotowi niepowiązanemu.
Mężczyzna chciał zaliczyć wpłatę na budowę drogi do kosztów uzyskania przychodów. Argumentował, że nie była to darowizna, tylko ekwiwalentne świadczenie. W zamian za nie uzyskał bowiem drogę, czyli dostęp do budowanego osiedla mieszkaniowego. Ponadto informacja na stronie dzielnicy o współfinansowaniu przez niego drogi ma duży wydźwięk marketingowy i reklamowy – przekonywał.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że wydatek ten nie miał związku z przychodem, bo mężczyzna poniósł wydatek za inny podmiot gospodarczy – nabywcę nieruchomości. I to ten podmiot będzie miał przychód – stwierdził organ.
Słowem, koszt poniósł mężczyzna, a przychód będzie miał podmiot trzeci, który kupił nieruchomość od spółki osobowej. Zatem wydatki poniesione przez mężczyznę na budowę drogi prowadzącej do osiedla będą miały wpływ na powstanie przychodu u nabywcy nieruchomości – uznał organ.
Wyjaśnił, że sytuacja byłaby inna, gdyby wydatek poniosła spółka osobowa, a mężczyzna zaliczył go do kosztów w proporcji do swojego udziału w zysku tej spółki (odpowiadającej wniesionemu wkładowi do niej). W tej sprawie jednak nie mamy do czynienia z taką sytuacją – stwierdził dyrektor KIS.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Waldemar Śledzik potwierdził, że przeszkodą do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych była odrębność podatników.
– Skoro nie ma więzi między skarżącym a podatnikiem ostatecznie rozliczającym przychód, to skarżący nie ma prawa do kosztów podatkowych – stwierdził sędzia Śledzik.
WSA potwierdził, że wydatki marketingowe są związane z budową drogi. Skoro jednak w tej sprawie koszty poniesione przez skarżącego nie są kosztami podatkowymi, to dotyczy to również wydatków marketingowych.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 31 października 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 576/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia