Od 1 listopada mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) stanie się obowiązkowy w niektórych branżach oraz zmienią się zasady solidarnej odpowiedzialności za VAT. Już wkrótce więc zaczynają obowiązywać nowe zasady rozliczeń.
ikona lupy />
Dobrowolny MPP / Dziennik Gazeta Prawna

Od kiedy obowiązuje poszczególny rodzaj MPP

ikona lupy />
Obowiązkowy MPP / Dziennik Gazeta Prawna

Obowiązkowy MPP

ikona lupy />
Załącznik 15 do ustawy VAT / Dziennik Gazeta Prawna

Obowiązkowy MPP stosuje się, gdy:

• na fakturze jest co najmniej jedna pozycja dotycząca sprzedaży towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT

• faktura jest wystawiana przez podatnika dla podatnika czynnego lub zwolnionego (nie dla konsumenta)

• kwota brutto widniejąca na fakturze przekracza 15 tys. (patrz - Są wątpliwości co do limitu)

UWAGA! Faktury wystawione na kwoty poniżej 15 tys. zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach, lecz nabywca będzie mógł dobrowolnie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Mimo wątpliwości interpretacyjnych w dalszej części tekstu przyjmujemy – zgodnie ze stanowiskiem MF – że obowiązkowy MPP będzie dotyczył faktur opiewających na kwoty przekraczające 15 tys. zł

Kogo dotyczy: Stosowany jest w przypadku sprzedaży usług i towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT

UWAGA! Obowiązkowego MPP nie stosuje się w przypadku transakcji realizowanych w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeśli są spełnione warunki określone w art. 108a ust. 1e ustawy o VAT.

ikona lupy />
Świadczenie złożone - wątpliwości / Dziennik Gazeta Prawna

Co to jest świadczenie złożone?

Świadczenie złożone, czyli takie, które składa się z kilku czynności traktowanych dla celów VAT jako jedno świadczenie.

Aby uniknąć wątpliwości co do stosowania MPP w przypadku świadczeń złożonych, Ministerstwo Finansów powinno zdaniem ekspertów wydać objaśnienia podatkowe. Wskazują oni, że w interpretacjach dyrektora KIS już teraz dotyczących świadczeń złożonych (choć wydanych na inne potrzeby niż MPP) pojawiają różne rozstrzygnięcia.

ikona lupy />
Rady / Dziennik Gazeta Prawna

Oto kilka rad dla przedsiębiorców