Warunki stosowania MPP:

* na fakturze jest co najmniej jedna pozycja dotycząca towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
* faktura jest wystawiana przez podatnika dla podatnika (także zwolnionego)
* kwota brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł

Obowiązki sprzedawcy, podatnik VAT spełniającego warunki do zastosowania obowiązkowego MPP

Obowiązki nabywcy, podatnik VAT spełniającego warunki do zastosowania obowiązkowego MPP