Od 1 listopada 2019 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751; dalej: ustawa o VAT). Od tego dnia podatnicy dokonujący zapłaty za niektóre towary i usługi będą musieli stosować podzieloną płatność.
Taka formuła funkcjonowała już wcześniej, jednak w każdym przypadku – przynajmniej formalnie – decyzja o jej stosowaniu należała do płacącego. W wyniku nowelizacji sytuacja się zmieniła i nabywając wybrane towary i usługi, które zostały potwierdzone fakturą opiewającą na łączną kwotę wyższą niż 15 tys. zł, podatnik będzie musiał zapłacić część ceny na rachunek VAT. Split payment to najbardziej medialna nowość, ale niejedyna. Wraz z początkiem listopada wejdą w życie również inne zmiany w VAT, chociażby dotyczące całkiem nowej instytucji, jaką jest wiążąca instytucja stawkowa (WIS),wprowadzająca nowe zasady weryfikacji świadczeń na potrzeby stosowania stawek VAT.
Ważne jest przy tym, że znaczna część przepisów, które zaczną obowiązywać w listopadzie 2019 r., faktycznie będzie stosowana dopiero od kwietnia 2020 r., chociaż w pewnym zakresie należy posługiwać się nimi, w wersji przejściowej, już od listopada.