Na sesji rady gminy, za miesiąc lub dwa, planujemy podjąć uchwałę w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości i od środków transportowych – ale za pomocą komunikacji elektronicznej (chodzi o wskazanie systemu elektronicznego do przekazania danych – ePUAP i podpisu elektronicznego). Czy na podstawie art. 40 ustawy o samorządzie gminnym możemy tak postąpić?
Nie, bo ustawodawca w żadnym przepisie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie upoważnił rady gminy do określenia warunków i trybu składania dokumentacji podatkowej w formie elektronicznej. Byłoby więc to działanie nieuprawnione.