Przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r., a skończył przed 1 września br., będą mogli złożyć deklarację CIT-8 i zapłacić podatek do 31 grudnia 2019 r.
Wynika tak z opublikowanego projektu nowelizacji rozporządzenia z 25 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 788). Tym samym dotychczasowy termin – już raz przesunięty z 31 marca do 31 października 2019 r. – zostanie ponownie odroczony.
Chodzi o podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 r., a skończył przed 1 lipca.
Reklama
Przesunięcie ma dać Ministerstwu Finansów więcej czasu na opracowanie nowych wzorów formularzy CIT do rozliczenia za 2019 r. i ich wersji interaktywnych – tak, aby uwzględniały wszystkie zmiany w ustawie o CIT, które obowiązują od 1 stycznia br.
Zmiana nie dotyczy podmiotów, które są zwolnione z CIT. Te, zgodnie z innym rozporządzeniem (z 21 marca 2019 r., Dz.U. poz. 549), mają czas na złożenie deklaracji CIT-8 do 31 października br.
Odroczenie dotyczy jednak podatników, którzy jednocześnie spełniają dwa inne warunki (oprócz tego, że mieli zwolnione dochody):
  • nie byli zobowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji związanych z PIT,
  • mieli rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.
Co więcej, od 25 października br. podatnicy CIT z powrotem będą mogli składać papierowe zeznania CIT-8. Pisaliśmy o tym w artykule „Po roku fundacje znów złożą CIT-8 na papierze” (DGP nr 195/2019).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego CIT – w konsultacjach