Jeżeli klient płaci bonem różnego przeznaczenia, to podstawą opodatkowania VAT jest jego wartość, także wtedy, gdy cena towaru jest niższa, a różnica nie jest zwracana klientowi – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to spółka prowadząca sieć sklepów. Planuje ona emitować bony pod swoim logo. Klienci mogliby je kupować, a następnie płacić nimi za zakupy w jej sklepach.
Spółka spytała, co w sytuacji, gdy cena towaru będzie niższa niż wartość nominalna bonu. Przykładowo, klient zapłaci bonem o wartości nominalnej 50 zł brutto za towar lub usługę warte 48 zł brutto. Zgodnie z regulaminem różnica nie będzie zwracana klientowi (sklep ją zatrzyma).
Jak w takiej sytuacji ustalić podstawę opodatkowania transakcji. Czy będzie to cena brutto sprzedanych towarów i usług? – spytała.
Dyrektor KIS odpowiedział przecząco. Wyjaśnił, że obowiązujące od 2019 r. nowe regulacje w ustawie o VAT rozróżniają bony jednego i różnego przeznaczenia. Nie miał wątpliwości, że bony, które wyemituje spółka, będą bonami różnego przeznaczenia (MPV).
Jeśli zgodnie z regulaminem różnica między wartością nominalną bonu MPV a ceną towaru nie jest klientowi zwracana, to należy uznać, że dochodzi do zrealizowania bonu w całości – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 29a ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania będzie kwota wynagrodzenia zapłaconego za bon przez klienta (w tym konkretnym przypadku wartość nominalna bonu), pomniejszona o kwotę VAT związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami z całej kwoty zrealizowanego bonu MPV.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 września 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK