Operatorzy kurierscy będą mogli wysyłać zbiorcze zgłoszenia celne dla pakietu niewielkich przesyłek spoza Unii Europejskiej. Ułatwienia przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia ministra finansów.
Zmiany są wynikiem zaobserwowanego w ostatnich latach dużego wzrostu zainteresowania zakupami w internecie – uzasadnia resort.
Chodzi głównie o rosnącą popularność zakupów na chińskich portalach aukcyjnych. Zasadniczo od importu towarów spoza Unii Europejskiej nabywca powinien rozliczyć cło i VAT.
Wyjątek dotyczy przesyłek o niewielkiej wartości. Z przepisów unijnych wynika, że odbiorca może uniknąć cła, gdy sprowadza towar wart mniej niż 150 euro, oraz uniknąć podatku, gdy cena zakupu nie przekracza 22 euro.
Zgodnie z par. 14 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2262) operatorzy kurierscy mogą składać zbiorcze zgłoszenie, jeśli importowane przez osoby fizyczne przesyłki o niewielkiej wartości (poniżej 150 euro) są jednocześnie zwolnione z cła i z podatków. Towary muszą być przy tym sprzedane w tej samej walucie i objęte tą samą stawką VAT.
W praktyce warunki te nie są do spełnienia w Polsce, bo w naszym kraju nie obowiązuje zwolnienie z VAT dla przesyłek o niewielkiej wartości (od 2021 r. ze zwolnienia z VAT zrezygnuje cała UE).
Z tego powodu firmy kurierskie muszą wypełniać standardowe zgłoszenie celne, w których wykazują faktycznych odbiorców towarów wraz z ich nazwą i adresem oraz podają m.in. kody towarowe dla poszczególnych zakupów. Narzekają na związaną z tym biurokrację.
Nowe rozporządzenie pozwoli im składać zgłoszenie zbiorcze na podstawie danych z elektronicznej ewidencji, którą wcześniej udostępnią organom celnym.
W ewidencji trzeba będzie uwzględnić: nazwę i adres nadawcy i odbiorcy towaru oraz numer identyfikacyjny (o ile są znane), kod CN, opis, ilość i wartość towaru w walucie sprzedaży oraz w złotych polskich, kwoty obniżające lub podwyższające jego wartość, stawkę i kwotę VAT, numer zamówienia albo transakcji, numer przesyłki, inne dane, które uznają za istotne.
Zmiany wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych – w konsultacjach publicznych