Pokrycie części wydatków na własny cel mieszkaniowy z innego konta niż to, na które trafiły pieniądze ze sprzedaży mieszkania, nie odbiera zwolnienia z PIT – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Spór toczyła podatniczka, która sprzedała mieszkanie przed upływem 5 lat od nabycia, zatem była zobowiązana do rozliczenia 19-proc. podatku dochodowego (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Chciała uniknąć daniny, przeznaczając pieniądze na własny cel mieszkaniowy (ulga z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT). Tak też zrobiła, przy czym część wydatków pokryła z innego konta niż to, na które trafiły pieniądze ze sprzedaży mieszkania. Fiskus dokładnie prześledził przelewy i uznał, że w takiej sytuacji ulga mieszkaniowa się nie należy.
Zdaniem organu podatkowego warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wydatkowanie „tych samych” pieniędzy, które zostały uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.
– Wprawdzie środki pieniężne mają charakter zamienny i oznaczony tylko co do gatunku, ale nie oznacza to, że na cel mieszkaniowy można przeznaczyć jakiekolwiek pieniądze, niezależnie od źródła ich pochodzenia – tłumaczył fiskus.
Po stronie kobiety stanęły jednak sądy administracyjne. Orzekły, że ulga mieszkaniowa przysługuje również wtedy, gdy wydatki na cel mieszkaniowy zostaną sfinansowane innymi walorami, niż pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Sąd podkreślił, że stanowisko organów podatkowych wymagające wydatkowania „tych samych pieniędzy” prowadziłoby do całkowicie niepotrzebnych i niewymaganych przez prawo operacji dotyczących własnych zasobów pieniężnych.
– Nie sposób przyjąć, że warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest wydanie pieniędzy wyłącznie z tego konta, na które wpłynęły środki ze sprzedaży mieszkania. Wystarczające jest, aby w dacie ponoszenia wydatku podatnik dysponował tożsamą kwotą – stwierdził sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogdan Lubiński.

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3110/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia