Nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej wynajmu sal na imprezy okolicznościowe, nawet gdy najemca pokrywa koszty zużycia mediów w formie zryczałtowanej, bądź zaliczkowej – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała gmina, która wynajmuje sale taneczne wraz z zapleczem kuchennym. Mieszczą się one w domach strażaka. Budynki są własnością gminy, a najemcy – zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy – płacą gminie: czynsz za najem, zryczałtowane opłaty za wywóz śmieci i centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym oraz opłaty rozliczane są na podstawie wskazań licznika za zużycie gazu i prądu. Natomiast opłaty za zużycie wody są pobierane czasem w formie zryczałtowanej, a czasem na podstawie wskazań licznika.
Całość tych opłat – jak wyjaśniła gmina – jest uiszczana gotówką w kasie urzędu miejskiego, zgodnie z umową najmu. Opłaty są dokumentowe fakturą VAT.
Gmina już dawno przekroczyła limit obrotu 40 tys. zł zwalniający z obowiązku prowadzenia kas. Zaznaczyła także, że nie ma prawa do zwolnienia na podstawie par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. l rozporządzenia ministra Finansów z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). W przepisie tym bowiem jest mowa o wstępie na sale taneczne, na które każdy z uczestników opłaca wstęp indywidualnie, a gmina – jak podkreśliła – wynajmuje sale taneczne tylko i wyłącznie na organizację uroczystości rodzinnych (wesela, komunie, chrzty) oraz o podobnym charakterze.
Mimo tego uważała, że w żadnej z tych sytuacji nie musi ewidencjonować obrotu w kasie kasie fiskalnej. Argumentowała, że najem wraz ze świadczeniami, za które pobiera zryczałtowane opłaty, jest usługą kompleksową, zwolnioną z obowiązku ich ewidencjonowania w kasie, zgodnie z pkt 25 załącznika do ministerialnego rozporządzenia. Natomiast pozostałe czynności, za które opłaty są rozliczane według wskazań licznika, są zwolnione na podstawie pkt 2 i 3 tego rozporządzenia.
Zasadniczo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził, ale sprostował, że gmina, wynajmując sale przedsiębiorcom, nie będzie zwolniona z obowiązku rejestrowania obrotu w kasie, tylko w ogóle nie będzie tym obowiązkiem objęta. W tym wypadku bowiem musi wystawić fakturę, zgodnie z art. 106b ustawy o VAT. Dlatego w tym zakresie dyrektor KIS uznał jej stanowisko za nieprawidłowe.
Przyznał natomiast, że wynajem sal na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będzie objęty do 31 grudnia 2021 r. zwolnieniem na podstawie par. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
Wyjaśnił, że ściśle związane z usługą najmu są ryczałty za wywóz śmieci, za zużycie wody oraz za centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym (dostawa tych mediów stanowi element zasadniczej usługi najmu). Natomiast odrębne są świadczenia rozliczane na podstawie zużycia. W tym wypadku bowiem najemca może sam decydować, czy i w jakim zakresie chce skorzystać gazu, wody i prądu.
Dyrektor KIS potwierdził zatem, że do końca 2021 r. nie trzeba ewidencjonować w kasie:
■ usług najmu sklasyfikowanego w PKWiU jako 68.20.1 (w skład których wchodzą ryczałty: za wywóz śmieci, za centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym oraz za zużycie wody), jeżeli w całości są one dokumentowane fakturami (poz. 25 załącznika do rozporządzenia),
■ dostaw gazu i prądu (wyliczanych według wskazań licznika), sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 35.2 oraz PKWiU 35.1 (poz. 2 załącznika),
■ dostaw wody (wyliczanych według wskazań licznika), sklasyfikowanych w PKWiU 36.00.20.0 (poz. 3 załącznika).
Odrębne od najmu są świadczenia rozliczane na podstawie zużycia, bo najemca sam decyduje o skorzystaniu z nich
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 sierpnia 2019 r., sygn. akt 0112-KDIL2-2.4012.330.2019.2.JK