Od 2020 r. w razie likwidacji przedsiębiorcy zajmującego się badaniem sprawozdań finansowych trzeba będzie przekazać Polskej Agencji Nadzoru Audytowego całą dokumentację dotyczącą świadczonych usług. I to w formie elektronicznej, co oznacza konieczność zeskanowania tysięcy dokumentów.
Taki obowiązek będzie wynikać z opublikowanej już nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1571).
Wprowadza ona nowy system nadzoru nad audytorami. Ich kontrolami zajmie się od 2020 r. całkiem nowy organ – Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA). Ma ona przejąć kontrolę nad badaniami sprawozdań finansowych świadczonymi przez biegłych rewidentów, a dodatkowo będzie mogła sprawdzać inne usługi atestacyjne oraz pokrewne, wykonywane zgodnie z krajowymi standardami.
Reklama
Nowelizacja wprowadzi też zmiany dla likwidowanych spółek audytorskich. Od 1 stycznia 2020 r. będą one musiały przekazywać PANA w postaci elektronicznej m.in.:
■ akta usług atestacyjnych i pokrewnych, wykonanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu z ostatnich pięciu lat,
■ dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości.
Jak przekonuje Krzysztof Burnos, prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit, będzie to uciążliwe dla firm audytorskich, które dokumentują usługi w formie papierowej. Ekspert tłumaczy, że dziś, gdy dochodzi do likwidacji takiej firmy, wynajmuje ona van, którym przywozi w segregatorach do obecnego organu nadzoru (Komisji Nadzoru Audytowego) dokumentację z pięciu lat. Od przyszłego roku będzie to niemożliwe. Wszystkie dokumenty będą musiały być zeskanowane.
– Jeżeli więc spółka w ciągu ostatnich pięciu lat wykonała w sumie np. 100 badań , to będzie musiała zeskanować kilkadziesiąt tysięcy stron – podaje przykład Krzysztof Burnos.
Dlatego radzi firmom audytorskim, które planują likwidację, aby zrobiły to jeszcze w tym roku. Natomiast pozostałe firmy powinny, według eksperta, wdrożyć procedury elektronicznego dokumentowania. Nie powinny czekać z tym do momentu likwidacji działalności.