Chodzi o opublikowaną już ustawę 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), której elementem jest pakiet paliwowy 2.0. Nowe przepisy wbrew swojej nazwie mogą zainteresować nie tylko branżę stricte paliwową, lecz także wielu innych przedsiębiorców sprowadzających towary z zagranicy.

Zmiany pójdą w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zmieni się definicja paliw silnikowych, a po drugie, preparaty smarowe zostaną opodatkowane wysoką stawką akcyzy. Resort finansów chce w ten sposób załatać dziury w obecnych regulacjach, które – jak niejednokrotnie podkreślał – były wykorzystywane nieuczciwe podmioty.