Ze zwolnienia w podatku korzystają zarówno psychologiczne konsultacje w zakresie medycyny pracy, jak i badania kierowców zawodowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Maja Chodacka podkreśliła, że w sprawie badań psychologicznych wykonywanych w ramach medycyny pracy orzecznictwo jest już ugruntowane i korzystne dla podatników. – Co do badań w zakresie kierowców zawodowych, mających nie tylko inny zakres, ale i podstawę prawną, orzeczeń jest mniej – powiedziała sędzia. Od razu dodała jednak, że nie ma podstaw do różnicowania badań psychologicznych wykonywanych w ramach medycyny pracy i badań kierowców zawodowych. – Potwierdził to NSA w wyroku z 13 września 2017 r. (sygn. akt I FSK 2101/15) – przypomniała sędzia Chodacka.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, który zatrudniał psychologa. Chciał się dowiedzieć, czy wykonywane przez niego badania są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Chodziło o dwa rodzaje badań psychologicznych:
  • przeprowadzane na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy, a więc o badania wstępne, kontrolne i okresowe wykonywane na podstawie art. 229 kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
  • badania kierowców zawodowych kierujących pojazdami w transporcie drogowym, wykonywane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
Dyrektor izby skarbowej przytoczył przepis ustawy, który mówi, że ze zwolnienia korzystają usługi opieki medycznej służące profilaktyce, ratowaniu, zachowaniu i poprawie zdrowia. Stwierdził, że badania psychologiczne prowadzone w celu oceny predyspozycji do pracy temu nie służą. Ich zadaniem jest bowiem ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania konkretnych czynności. Z tym stanowiskiem fiskusa zgodził się WSA w Olsztynie.
NSA uchylił jednak zarówno wyrok sądu pierwszej instancji, jak i interpretację dyrektora. Sędzia Chodacka wyjaśniła, że ze zwolnienia w VAT korzystają oba rodzaje badań.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 23 sierpnia 2019 r., sygn. akt I FSK 653/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/ orzeczenia