Do powstania przychodu wystarczy skutecznie zawarta umowa, z której wynika przysporzenie – orzekł WSA w Szczecinie.
Do powstania przychodu wystarczy skutecznie zawarta umowa, z której wynika przysporzenie – orzekł WSA w Szczecinie.
Spór toczył mężczyzna, który wraz z siostrą i szwagrem wydzierżawił należące do nich grunty spółkom wiatrowym. Czynsz, zgodnie z postanowieniami umowy, miał trafić tylko na konto siostry i jej męża (na pokrycie ich zadłużenia). Podatnik twierdził, że zrzekł się swojej części kwoty czynszu, by pomóc rodzinie.
Reklama
W związku z tym nie zapłacił podatku od dochodu z dzierżawy. Tłumaczył, że kwota z tego tytułu nigdy do niego nie należała. Cały czynsz wpłynął bowiem na rachunek bankowy siostry i jej męża.
O daninę upomniał się jednak fiskus. Uznał, że podatnik miał swój udział w przychodzie z dzierżawy, który po prostu rozdysponował na rzecz siostry i jej męża.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Zwrócił uwagę na to, że doszło do skutecznego zawarcia umowy dzierżawy. Podatnik był więc w pełni uprawniony do rozporządzania pożytkami uzyskanymi z wydzierżawionej nieruchomości. Uczynił to, dysponując swoją częścią kwoty czynszu na rzecz pozostałych współwynajmujących. W dniu podpisania umowy uzyskał zatem przychód, który podlega opodatkowaniu – stwierdził sąd.
Dodał, że pieniądze nie muszą być przekazane do rąk własnych, na rachunek bankowy lub w inny sposób. Momentem powstania przychodu jest – jak w tym przypadku – dzień skutecznego zawarcia umowy. W tym dniu podatnik nabył prawo do otrzymania świadczenia, którym następnie zadysponował – orzekł szczeciński WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 17 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 153/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia