Podatnik może płacić ryczałt ewidencjonowany od najmu budynku, nawet jeśli wcześniej wynajmował tę nieruchomość w ramach działalności gospodarczej i płacił liniowy 19-proc. PIT. Potwierdził to właśnie NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, która kupiła budynek na własne potrzeby. Część jednak wynajęła, a dochody rozliczała początkowo jako najem prywatny, na zasadach ogólnych.
W 2008 r. uruchomiła działalność gospodarczą. Jej przedmiotem był wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi. Kobieta wprowadziła budynek do ewidencji środków trwałych, amortyzowała go, a dochód rozliczała 19-proc. stawką PIT, właściwą dla działalności gospodarczej. Nawet gdy postanowiła zlikwidować biznes, planowała nadal wynajmować budynki (było ich więcej niż jeden), z tym że już w ramach najmu prywatnego. Zamierzała więc rozwiązać umowy najmu zawarte w ramach działalności gospodarczej i podpisać kolejne, już w ramach najmu prywatnego.