Podatnik, który nie odpowie na wezwanie organu podatkowego, będzie mógł w przyszłym roku zostać ukarany karą w wysokości do 2800 zł – wynika z obwieszczenia ministra finansów.
Oznacza to, że kwota kary porządkowej nie zmieni się w stosunku do tegorocznego limitu. Nowy limit podał minister finansów w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. z 2019 r. poz. 746). W przyszłym roku zwiększy się natomiast limit dotyczący zastawu skarbowego.
Przypomnijmy że karę porządkową organ może nałożyć na stronę (m.in. podatnika), jego pełnomocnika, a także świadka lub biegłego, którzy nie spełnili żądania organu wskazanego w wezwaniu. Chodzi o sytuacje, gdy podatnik: