Część Polaków pracujących na morzu zostanie zwolnionych z podatku dochodowego, a VAT na napoje z soi, orzechów i zbóż, pozostanie na poziomie 5 proc.
Sejm przyjął w piątek przyjął nowelizację ustawy o PIT. Trafi ona teraz pod obrady Senatu.
Nowelizacja zakłada, że marynarze służący dłużej niż 183 dni na statku pod banderą unijną bądź państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zapłacą podatku w Polsce. Chodzi o prace na statkach wykorzystywane do przewozu pasażerów i ładunków w żegludze międzynarodowej.
Zmiana jest odpowiedzią na sprzeciw Komisji Europejskiej, która uznała polskie przepisy w tym zakresie za dyskryminujące. Wynika z nich bowiem, że PIT może uniknąć polski marynarz, który pływa tylko pod krajową banderą. Zmiana od 1 stycznia 2020 r. ma więc poprawić konkurencyjność polskich marynarzy na międzynarodowym morskim rynku pracy.
Posłowie zgodzili się też na poprawki Senatu do nowelizacji wprowadzającej m.in. matrycę stawek VAT. Matryca zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Podatek dla poszczególnych towarów nie będzie już określony według PKWiU, ale według kodów nomenklatury scalonej CN.
Posłowie zgodzili się na poprawkę Senatu, aby zostawić bez zmian stawkę VAT na mleka roślinne (owsiane, sojowe, ryżowe). Początkowo nowelizacja zakładała, że podatek wzrośnie tu z 5 proc. do 23 proc. Jednak na prośbę m.in. rzecznika praw dziecka senatorowie wprowadzili poprawkę zakładającą utrzymanie preferencyjnej stawki, a posłowie, po konsultacji z przedstawicielem rządu, poprawili nowelizację. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
Etap legislacyjny
Nowelizacje ustaw o:
■ PIT (druk sejmowy 3580) – skierowana do rozpatrzenia przez Senat,
■ VAT (sprawozdania komisji druk nr 3745) – skierowana do podpisu prezydenta