Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od sprzedaży kryptowalut - zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Ministerstwa Finansów zamieszczony w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" - czytamy w piśmie kierującym projekt do opiniowania.

Resort tłumaczy, że w świetle przepisów ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od przeniesienia praw majątkowych określa się w wysokości 1 proc. wartości każdego nabycia, niezależnie od tego czy podatnik z tego tytułu osiągnął zysk czy stratę. Zdaniem MF "opodatkowanie tych transakcji prowadziłoby do sytuacji, że kwota podatku mogłaby przekroczyć wartość zainwestowanych środków pieniężnych".

Reklama

"Uwzględniając, że w świetle konstytucyjnych zasad przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, proponuje się wprowadzenie zwolnienia od podatku" - czytamy.

Resort przypomina, że aktualnie, jako rozwiązanie tymczasowe, obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Jednak starci ono moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

"W celu zapewnienia ciągłości w nieobciążaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r." - napisano.

Według MF skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych jest znikoma, co zostało stwierdzone na podstawie złożonych deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.