Domki kempingowe niezwiązane trwale z gruntem nie podlegają podatkowi od nieruchomości, bo nie są ani budynkiem, ani budowlą – uznał WSA w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła właściciela gruntów zalesionych oraz 125 domków kempingowych. Dawniej funkcjonowały one jako ośrodek turystyczny, ale od pewnego czasu większość domków jest w złym stanie technicznym. Po inwentaryzacji terenu spółka doszła do wniosku, że nadpłacała przez lata podatek od nieruchomości. Od gruntów płaciła daninę według stawki właściwej dla działek zajętych na działalność gospodarczą zamiast dużo niższego podatku leśnego. Domki opodatkowywała jako budowle (od ich wartości). Stwierdziła, że w ogóle nie powinny być objęte daniną, skoro są to zabudowania tymczasowe. Spółka zażądała stwierdzenia nadpłaty i zwrotu ponad 57 tys. zł podatku.
Burmistrz miasta odmówił. Zwrócił uwagę, że grunty zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane-lasy (podwójne oznaczenie Bi-Ls). To oznacza, że nie można ich uznać za lasy. Zdaniem organu powinny być opodatkowane według stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast domki kempingowe należy uznać za budowle i jako takie opodatkować.
Reklama
Ze stanowiskiem burmistrza zgodziło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wyjaśniło, że podwójne oznaczenie w ewidencji (Bi-Ls) nie przesądza, że sporna działka jest leśna. Użytek oznaczony jako Bi-Ls oznacza inne tereny zabudowane. Odnośnie domków, SKO uznało, że samo posadowienie ich na bloczkach betonowych nie przesądza o tym, że nie są związane z gruntem. Nie są to tymczasowe obiekty budowlane, skoro przez wiele lat stanowiły część ośrodka wypoczynkowego. Są budowlami – stwierdziło SKO.
WSA w Gdańsku przyznał rację spółce. Uznał, że domki są tymczasowymi obiektami budowlanymi, ale nie budowlami. Zgodnie z wyrokiem TK z 2011 r. (sygn. akt P 33/09) za budowle do celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości można uznać jedynie obiekty, o których mowa w przepisach prawa budowlanego. Nie wymieniają one jednak domków kempingowych, dlatego – zdaniem sądu – nie są one opodatkowane.
WSA zgodził się też ze spółką co do opodatkowania spornych gruntów podatkiem leśnym.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 17 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 627/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia