Można zgłaszać uwagi do projektu objaśnień przepisów, które od 2019 r. zmieniły zasady wyboru formy opodatkowania, oraz rezygnacji ze sposobu rozliczeń.
Podatnicy mają na to czas do 5 sierpnia. W opublikowanym projekcie objaśnień Ministerstwo Finansów pokazuje, jak stosować nowe przepisy na przykładach. Jeden z nich dotyczy podatnika, który w styczniu rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zdecydował się na ryczałt ewidencjonowany (we wniosku CEIDG-1). Pierwszy przychód osiągnął w lutym, dlatego na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie formy opodatkowania ma czas do 20 marca. Przed upływem tego terminu może jeszcze zrezygnować z ryczałtu. Będzie to równoznaczne z opodatkowaniem na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, chyba że złoży oświadczenie o stosowaniu 19-proc. stawki podatku. Podatnik nie będzie mógł jednak wybrać karty podatkowej, gdyż wniosek o wybór tej formy opodatkowania składa się przed rozpoczęciem działalności.
Decyzję o sposobie rozliczenia mogą zamieniać również podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą. MF podaje przykład na tę okoliczność. Podatnik, który w 2019 r. stosuje kartę podatkową, w 2020 r. może wybrać ryczałt. Ma na to czas do 20 stycznia 2020 r. Jeżeli przed tą datą złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu, a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł zrezygnować z tej formy. W konsekwencji jego dochody będą opodatkowane według skali, chyba że wybierze podatek liniowy.
Od tego roku zniesiony został też obowiązek odrębnego zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek. Należy to zrobić dopiero w zeznaniu podatkowych składanym za rok, w którym podatnik stosował szczególny sposób wpłacania zaliczek. Resort podał przykład podatnika, który wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek w 2019 r. Nie poinformował o tym fiskusa w zeznaniu rocznym za 2019 r. o dokonanym wyborze. Zdaniem MF nie oznacza to jednak, że utraci prawo do takiego sposobu regulowania zaliczek. W przypadku ewentualnej korekty dochodów, która będzie miała wpływ na wysokość należnych zaliczek, odsetki naliczane będą od terminów kwartalnych.