Dostawa pawilonu niezwiązanego na stałe z gruntem jest z 23 proc. VAT – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Pytanie zadał współwłaściciel działki, na której znajduje się dom mieszkalny oraz pawilon z płyty obornickiej. Cały majątek ma zostać sprzedany. Wątpliwości podatnika budziło to, jaką stawkę zastosować do sprzedaży pawilonu.
Do tej pory pawilon ten był przedmiotem najmu, a podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego, ze względu na wartość obrotów nieprzekraczającą ustawowego limitu (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
Podatnik uzyskał już wcześniej interpretację podatkową, z której wynikało, że dostawa pawilonu podlega VAT. Uważał jednak, że ze względu na przysługujące mu zwolnienie podmiotowe, nie zapłaci VAT od sprzedaży nieruchomości, w części na której znajduje się pawilon.
Zakwestionował to dyrektor KIS. Potwierdził, że pawilon powinien być traktowany jako rzecz ruchoma, której sprzedaż nie ma związku z gruntem. Ponieważ jednak na gruncie znajduje się nie tylko pawilon, lecz także dom mieszkalny, to teren należy uznać za budowlany. W świetle bowiem art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, chodzi o grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Skoro więc przedmiotem dostawy jest teren budowlany, to podatnik nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ nie ma ono zastosowania do dostawy takich terenów, co wynika z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy o VAT – wyjaśnił dyrektor KIS.
W konsekwencji podatnik, sprzedając udziału we współwłasności nieruchomości oraz we współwłasności pawilonu, nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. Zastosowanie ma stawka podstawowa w wysokości 23 proc. – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.138.2019.3.MJ