Odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA – potwierdził WSA w Rzeszowie.
To kolejny już, korzystny dla podatników wyrok. Wcześniej podobnie orzekły m.in. WSA w Gdańsku (wyrok z 8 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 287/19), WSA we Wrocławiu (wyroki z 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 7/19, I SA/Wr 14/19 oraz z 13 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 633/18), WSA w Poznaniu (wyrok z 12 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 699/18).
Każdy z tych wyroków został jednak zaskarżony przez fiskusa, więc ostatecznie spór rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.