Odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3 mln zł powiększonej o 30 proc. EBITDA – potwierdził WSA w Rzeszowie.
To kolejny już, korzystny dla podatników wyrok. Wcześniej podobnie orzekły m.in. WSA w Gdańsku (wyrok z 8 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 287/19), WSA we Wrocławiu (wyroki z 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SA/Wr 7/19, I SA/Wr 14/19 oraz z 13 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 633/18), WSA w Poznaniu (wyrok z 12 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 699/18).
Każdy z tych wyroków został jednak zaskarżony przez fiskusa, więc ostatecznie spór rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Problem powstał w styczniu 2018 r., gdy weszły w życie przepisy ograniczające możliwość odliczania kosztów finansowania dłużnego (KFD), czyli np. odsetek od pożyczek i kredytów. Ograniczenia mają zastosowanie do nadwyżki KFD nad przychodami odsetkowymi.
W przepisach jest jednak mowa o dwóch limitach: 3 mln zł oraz 30 proc. podatkowej EBITDA (art. 15c ust. 1 i art. 15c ust. 14 ustawy o CIT). Pojawiło się więc pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy nadwyżka KFD nad przychodami odsetkowymi przekroczy 3 mln zł.
Przedsiębiorcy uważają, że limit 30 proc. EBITDA dotyczy tylko tej części nadwyżki, która przekracza 3 mln zł. Fiskus natomiast konsekwentnie twierdzi, że limit ten ma zastosowanie do całości nadwyżki nad przychodami odsetkowymi. Przykładem są interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m.in. z 16 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.90.2019.1.LG), z 2 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.56.2018.2.AZE i 0114-KDIP2-2.4010.226. 2018.1.AM).
Sądy przyznają rację przedsiębiorcom, czego przykładem jest najnowszy wyrok. WSA w Rzeszowie stwierdził, że żadna z wykładni (gramatyczna, funkcjonalna, systemowa i historyczna) nie przemawia za stanowiskiem fiskusa. Dodał, że dyrektor KIS nie może powoływać się na dyrektywę antyoptymalizacyjną (ATAD), gdy wywodzi z niej niekorzystne dla podatnika i sprzeczne z jej treścią skutki. Tym bardziej, że – jak zauważył – w unijnych przepisach wprowadzono wyższy od polskiego limit dla KFD (3 mln euro). Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 253/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia