Zmiany w poborze podatku od samochodów osobowych, opodatkowanie suszu tytoniowego ujawnionego na nielegalnej plantacji, surowsze kary dla przestępców – to główne założenia projektu, który mamy poznać w trzecim kwartale br.
Na razie został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Podatek od samochodów

Najważniejsze zmiany mają dotyczyć opodatkowania samochodów osobowych.
Pod koniec maja br. resort finansów opublikował projekty rozporządzeń, które mają utrudnić proceder zaniżania wartości aut osobowych na potrzeby akcyzy. W tym celu MF zaproponowało, by w potwierdzeniu zapłaty daniny nabywca podawał datę produkcji pojazdu, jego stan techniczny oraz kwotę uiszczonego podatku. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Walka o podatek od samochodów może zaszkodzić przedsiębiorcom” (DGP nr 101/2019).
Teraz ministerstwo chce pójść dalej i w ustawie o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) rozszerzyć listę czynności opodatkowanych. Obecnie, zgodnie z art. 100 ustawy, podatek ten należy uiścić przy imporcie lub zakupie w innym kraju Unii Europejskiej samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, lub przy jego „pierwszej sprzedaży” na terytorium kraju.
Już dziś definicja sprzedaży jest bardzo szeroka; obejmuje np. wykorzystanie auta dla celów działalności gospodarczej (art. 100 ust. 5 ustawy). Teraz MF chce ją jeszcze bardziej poszerzyć, a to oznaczałoby, że jeszcze częściej podatnicy musieliby płacić akcyzę.
Niezależnie od tego w prawie o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) mają zostać zmienione zasady rejestracji samochodów ciężarowych i specjalnych.

Inne zmiany

Celem nowelizacji będzie też uszczelnienie obrotu innymi wyrobami akcyzowymi.
MF chce m.in. zaproponować opodatkowanie suszu tytoniowego, jeżeli dojdzie do wykrycia nielegalnej plantacji. Obecnie akcyzą są objęte jedynie sprzedaż suszu i jego wewnątrzwspólnotowe nabycie.
Resort myśli też o zwiększeniu kontroli wykorzystania skażonego alkoholu. Zasadniczo jest on nieopodatkowany, ale pod warunkiem, że został faktycznie wykorzystany do celów przemysłowych, a nie trafił – po odkażeniu – do spożycia.
MF stawia też na skuteczniejsze kontrole, czy podróżni i członkowie załóg nie nadużywają limitów zwolnień z akcyzy dla przewożonego alkoholu.

Rejestry, zezwolenia, WIA

Trudniej będzie uzyskać zezwolenie na „prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego”, a nieostateczne decyzje naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu takiego zezwolenia zyskają w określonych sytuacjach rygor natychmiastowej wykonalności.
W podobnym kierunku mają pójść zmiany dotyczące rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. Podatnikom trudniej będzie uzyskać wpis do takiego rejestru, a urzędnikom łatwiej będzie z niego wykreślać.
Zmienione mają zostać również przepisy dotyczące wydawania wiążących informacji akcyzowych. Przy ich wydawaniu fiskus bazuje nie tylko na przedstawionym stanie faktycznym (jak w przypadku interpretacji indywidualnych), ale też sam wykonuje dodatkowe badania. Tak sporządzoną WIA trudniej jest podważyć w trakcie ewentualnej kontroli.

Więcej zgłoszeń w SENT

Kolejna planowana zmiana ma na celu zwiększenie liczby zgłoszeń przewozu towarów wrażliwych do bazy SENT. Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć monitoring także na produkty przewożone w ramach systemów EMCS i NCTS, czyli w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku).

Surowsze kary

Zaostrzone mają być kary za przestępstwa akcyzowe. W tym celu MF zamierza zaproponować m.in. podwyższenie górnej granicy kary pozbawienia wolności za zbycie banderoli osobie nieuprawnionej lub przekazanie ich w inny sposób. Obecnie grożą za to dwa lata więzienia (art. 70 kodeksu karnego skarbowego).
Resort chce też powiązać minimalną grzywnę z wysokością uszczuplonych należności publicznoprawnych.
Niezależnie od tego MF nadal liczy na wprowadzenie zmian zapisanych w odrębnym projekcie nowelizacji k.k.s. autorstwa resortu sprawiedliwości. Projekt ten jest na etapie rządowej komisji prawniczej. Jego założenia opisaliśmy szczegółowo w artykule „Koniec gubienia dokumentów oraz alkoholowych oszczędności” (DGP nr 10/2019).
Przypomnijmy, że nowym przestępstwem karnoskarbowym byłoby przygotowanie do nielegalnej produkcji bądź magazynowania wyrobów akcyzowych. Karalna ma być też nie tylko produkcja (art. 63 par. 3 k.k.s.), ale też sprzedaż alkoholu bądź papierosów nieoznaczonych banderolą.
Nieumyślnym paserstwem akcyzowym byłaby sama już próba nabycia wyrobów akcyzowych albo nieumyślna pomoc w ich nielegalnej produkcji.
Nowym przestępstwem byłoby także posiadanie, przechowywanie bądź przewóz podrobionych banderol (lub upoważnień do ich odbioru). Groziłyby za to dwa lata więzienia, grzywna do 720 stawek dziennych lub obie te kary łącznie.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu (poz. UD 55)