Kto przed 2016 r. odliczał VAT naliczony, nie biorąc pod uwagę czynności nieopodatkowanych, nie musi teraz korygować nieprzedawnionych zobowiązań.
To sedno dwóch precedensowych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obu NSA orzekł na korzyść podatników, mimo że co innego wynikało z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach (z 8 maja 2019 r., sygn. C-566/17).
NSA wziął jednak pod uwagę to, że w swojej uchwale z 2011 r. orzekł inaczej niż niedawno TSUE. Teraz więc wziął na siebie konsekwencje swojej błędnej wykładni sprzed prawie ośmiu lat.