Do 12 stycznia 2021 r. będzie można dokumentować papierowym dokumentem dostawy handel wyrobami węglowymi (zwolnionymi od akcyzy).
Oznaczałoby to, że zniknie dzisiejszy obowiązek pozyskiwania oświadczeń od nabywców węgla, od którego uzależnione jest prawo do zwolnienia. Również do 12 stycznia 2021 r. podatnicy będą mogli handlować m.in. gazem LPG i paliwem lotniczym na podstawie papierowych dokumentów dostawy.
Wynika to z założeń nowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, nad którym pracuje teraz Ministerstwo Finansów. Projekt ma zostać opublikowany do końca września br. Będzie to kolejne już odroczenie elektronicznej rewolucji w rozliczeniach akcyzowych.
Z nowelizacji z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1697) wynikało, że handlujący produktami wolnymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobami energetycznymi opodatkowanymi stawką 0 proc., będą dokumentować transakcje elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD) już od początku 2019 r.
Potem jednak, z uwagi na protesty przedsiębiorców i problemy informatyczne, parlament postanowił, że z papierowych dokumentów dostawy będzie można korzystać do końca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2511).
Projekt, nad którym obecnie pracuje MF, wydłuży ten termin aż do 12 stycznia 2021 r.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw - wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu